Home / Thư Giãn / Truyện nhà hàng – Ơ anh, nhà mình làm gì có nuôi chó mèo gì đâu nhỉ

Truyện nhà hàng – Ơ anh, nhà mình làm gì có nuôi chó mèo gì đâu nhỉ

Sau khi kết thúc bữa ăn tối đắt tiền, Tèo gọi phục vụ đến bảo:

– Cô giúp tôi gói số thức ăn thừa này lại nhé.

Cô phục vụ gật đầu, Tèo tiếp tục dặn dò:

– Cô để riêng từng món ra giúp vợ chồng tôi với nhé. Chả là bọn cún ở nhà tôi ăn uống kén chọn lắm.

Vợ Tèo nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi chồng:

– Ơ anh, nhà mình làm gì có nuôi chó mèo gì đâu nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!