Home / Thư Giãn / Truyện chợ búa – Nó đi mua thịt mà không đem theo chai

Truyện chợ búa – Nó đi mua thịt mà không đem theo chai

– Hai anh hãy thử đóng vai mua bán thịt cho tôi xem thử, một anh mua còn một anh bán. Nếu tôi thấy các anh đã bình thường trở lại thì tôi sẽ báo cáo lên giám đốc bệnh viện cho hai anh về nhà. Bắt đầu đi nào!

Anh bệnh nhân 1 nói:

– Bán cho tôi một lít thịt nào!

Anh bệnh nhân 2 liền ôm bụng cười:

– Đúng là đồ ngốc, đồ con lừa. 

Bác sĩ nghĩ thầm ít ra anh bán cũng đỡ hơn anh mua. Ông liền hỏi anh bán:

– Người ta nói mua thịt sao anh không bán mà đứng đó cười ngặt nghẽo là sao?

Anh bệnh nhân 2 vừa cười vừa nói:

– Ha ha ha… Nó đi mua thịt mà không đem theo chai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!