Home / LawKey / Thủ tục xin giấy phép kinh doanh ngành in ấn

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh ngành in ấn

Lawkey xin gửi tới bạn đọc bài viết về dịch vụ xin giấy phép do Lawkey cung cấp. Bài viết hướng dẫn cụ thể về cách thức xin giấy phép kinh doanh ngành in ấn.

1. Điều kiện để được cấp giấy phép

Để được cấp giấy phép kinh doanh ngành in ấn cơ sở cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau đây:

Là doanh nghiệp được thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo đúng pháp luật, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);

Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in:

Đối với công đoạn chế bản: Cơ sở in phải có ít nhất một trong các thiết bị: Máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in;

Đối với công đoạn in: Cơ sở in phải có máy in;

Đối với công đoạn gia công sau in: Cơ sở in phải có máy dao xén (cắt) giấy và có ít nhất một trong các thiết bị: Máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in hoặc thiết bị phù hợp với sản phẩm gia công.

Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ thiết bị in la-de(laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;

Có đủ điều kiện về an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;

Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

2. Các bước xin cấp Giấy phép hoạt động ngành in

Lawkey xin trình bày chi tiết các bước xin cấp giấy phép hoạt động ngành in cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động ngành in

Trước khi hoạt động in ấn, Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc địa phương thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm quy định tại Điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 2 Nghị định 60/2014/NĐ-CP phải có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in gửi đến Sở thông tin và Truyền thông nơi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đặt trụ sở.

Cách thức thực hiện cụ thể như sau:

– Đối với các cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Đối với các cơ sở in thuộc địa phương gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in mà các cơ sở cần chuẩn bị bao gồm các tài liệu sau đây:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;

– Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

– Bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu hoặc thuê mua thiết bị in; trường hợp chưa có thiết bị in phải kèm theo danh mục thiết bị in dự kiến đầu tư.

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và giấy tờ thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) cấp;

– Văn bản ủy quyền cho Công ty luật Lawkey thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động in.

Lưu ý: Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in;

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị: 01 bộ

Bước 2: Chờ kết quả

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông phải thực hiện cấp giấy phép, trong đó ghi rõ nội dung hoạt động phù hợp với thiết bị của cơ sở in, trường hợp nếu Sở Thông tin và Truyền thông không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trên đây là bài viết về xin giấy phép kinh doanh ngành in ấn do Lawkey chia sẻ. Hy vọng đã giải đáp các thắc mắc của bạn đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!