Home / LawKey / Khai, nộp thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số

Khai, nộp thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số

Hiện nay, nhu cầu làm đại lý xổ số là rất nhiều, tuy nhiên có một yếu tố mà các bạn cần quan  tâm đó là việc khai nộp thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số được thực hiện như thế nào? Công ty tư vấn luật Lawkey xin giới thiệu tới quý bạn đọc bài viết về khai, nộp thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ sốtheo các quy định của pháp luật mới nhất. Để tránh mất thời gian với những thủ tục kế toán thuế dưới đây có thể tham khảo dịch vụ kế toán thuếuy tín của chúng tôi.

1.Khấu trừ thuếđối với cá nhân làm đại lý xổ số

khai-nop-thue-doi-voi-ca-nhan-lam-dai-ly-xo-so

Công ty xổ số kiến thiết trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu doanh nghiệp xác định số tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại đơn vị trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh hoạt động kinh doanh từ nhiều nơi và cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể uỷ quyền theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp khấu trừ thuế đối với số tiền hoa hồng nhận được tại đơn vị từ 100 triệu/năm trở xuống.

2. Nguyên tắc khai thuếđối với cá nhân làm đại lý xổ số

Các cá nhân, doanh nghiệp lưu ý về nguyên tắc khai thuế được quy định như sau:

– Công ty xổ số kiến thiết có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số thì khai thuế theo tháng hoặc quý. Nguyên tắc xác định đối tượng khai thuế theo tháng hoặc quý thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Công ty xổ số kiến thiết thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý và không phải khai quyết toán thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

– Cá nhân làm đại lý xổ số nếu phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp Công ty xổ số kiến thiết chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cuối năm cá nhân thực hiện khai thuế vào tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư sô 92/2015/TT – BTC.

3. Hồ sơ khai thuếđối với cá nhân làm đại lý xổ số

Các cá nhân, doanh nghiệp lưu ý về hồ sơ thuế được quy định như sau:

– Hồ sơ khai thuế tháng, quý của tổ chức khấu trừ

+ Công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số của cá nhân khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư sô 92/2015/TT – BTC.

+ Đối với tờ khai của kỳ tháng/kỳ quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư sô 92/2015/TT – BTC (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).

– Hồ sơ khai thuế năm của cá nhân trực tiếp khai thuế

Cá nhân làm đại lý xổ số thuộc diện khai thuế năm khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư sô 92/2015/TT – BTC.

4. Nơi nộp hồ sơ khai thuếđối với cá nhân làm đại lý xổ số

Các cá nhân, doanh nghiệp lưu ý về nơi nộp hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

– Công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số của cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Cá nhân làm đại lý xổ số thuộc diện khai thuế năm nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

5 . Thời hạn nộp hồ sơ khai thuếđối với cá nhân làm đại lý xổ số

Các cá nhân, doanh nghiệp lưu ý về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng của Công ty xổ số kiến thiết chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý của Công ty xổ số kiến thiết chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của cá nhân thuộc diện khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

6. Thời hạn nộp thuếđối với cá nhân làm đại lý xổ số

Các cá nhân, doanh nghiệp lưu ý về thời hạn nộp thuế được quy định như sau:

– Đối với Công ty xổ số kiến thiết thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

– Đối với cá nhân thuộc diện khai thuế năm thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!