Home / LawKey / Hướng dẫn thành lập hợp tác xã mới nhất

Hướng dẫn thành lập hợp tác xã mới nhất

Trình tự, thủ tục thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác là như thế nào? Để có thể thực hiện thủ tục này bạn cần chuẩn bị những thông tin gì? Cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm những gì?

huong-dan-thanh-lap-hop-tac-xa-moi-nhat

Bài viết sau đây, các chuyên viên dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói  Law key xin giải đáp thắc mắc trên.

Trình tự thủ tục thành lập hợp tác xã được quy định tại Luật hợp tác xã năm 2012, và thông thường khi thành lập hợp tác xã chúng ta cần trải qua các bước sau đây:

–  Đầu tiên, Xác định về nhu cầu hợp tác:

Đây là bước đầu tiên và cũng là vấn đề cốt lõi quan trọng, xuyên suốt trong quá trình phát triển của hợp tác xã. Ở bước này các thành viên của hợp tác xã cần xác định được những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phù hợp; khả năng của hợp tác xã, phân tích những thuận lợi khó khăn khi hoạt động; xác định đúng đối tác cùng hợp tác kinh doanh; chính sách, phương án hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương. Sau khi xác định được những yếu tố này, việc thực hiện thành lập hợp tác xã sẽ trở nên có phương hướng và mục tiêu một cách rõ ràng hơn.

– Thứ hai. Sáng lập và làm công tác vận động  để thành lập hợp tác xã.

Đầu tiên về sáng lập viên thành lập hợp tác xã, đây là người có một vai trò hết sức quan trọng, cần phải là người có tiếng nói, có hiểu biết pháp luật và hiểu biết kinh doanh, đồng thời là người có khả năng điều hành và lập kế hoạch về hoạt động của hợp tác xã.

Sau khi đã xác định được sáng lập viên, sáng lập viên báo cáo bằng văn bản về việc thành lập sản xuất kinh doanh, nơi đóng trụ sở chính, phương hướng hoạt động, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. Tổ chức các hội thảo cùng với các thành viên để xây dựng một nội dung hoạt động của hợp tác xã như là:

+ Xây dựng dự thảo về Điều lệ của Hợp tác xã.

+ Xây dựng dự thảo về phương hướng sản xuất kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã.

+ Xác lập danh sách những người sẽ tham gia hợp tác xã.

+ Họp bàn cơ cấu tổ chức HTX, đề cử các chức danh Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát hoặc kiểm soát viên sản xuất kinh doanh. Hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên phải bầu Ban kiểm soát, trường hợp hợp tác xã có dưới 30 thành viên thì việc thành lập Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên được thực hiện theo Điều lệ.

 + Chuẩn bị báo cáo tuyên truyền và vận động thành lập hợp tác xã.

– Thứ ba, Tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã:

 Hội nghị thành lập hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức. Về thành phần tham dự bao gồm sáng lập viên (có thể là cá nhân, trong trường hợp là tổ chức sản xuất kinh doanh thì sẽ là người đại diện theo pháp luật của tổ chức) và các thành viên của hợp tác xã. Ngoài ra còn phải có cả thành phần khách mời đến từ đại diện chính quyền, đại diện phòng ban ở địa phương như là Đại diện đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã phường, đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã tỉnh…

Về nội dung cuộc họp thì cần thông qua các nội dung chính như sau:

+ Thông qua dự thảo Điều lệ.

+ Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh.

+ Thông qua danh sách thành viên.

+ Bầu cử Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát.

+ Thông qua nghị quyết hội nghị thành lập hợp tác xã sản xuất kinh doanh

– Thứ tư, Đăng ký thành lập hợp tác xã:

+ Cơ quan có thẩm quyền hợp tác xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã là Ủy ban nhân dân cấp quận huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

+ Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã gồm 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (theo mẫu).
  • Điều lệ của hợp tác xã.
  • Phương án sản xuất kinh doanh.
  • Danh sách thành viên của hợp tác xã.
  • Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên của hợp tác xã.
  • Nghị quyết của Hội nghị thành lập về những nội dung đã được biểu quyết thông qua trong hội nghị.

Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong hồ sơ.

Thời hạn giải quyết để Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã là trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối hợp tác xã cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản cho người nộp hồ sơ và nêu rõ lý do tại sao không cấp.

Trên đây là những tư vấn của Lawkey về thành lập hợp tác xã theo các quy định mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!