Home / A.N Marketing / Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu

Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu đầu vào sản xuất, Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ TN-MT bãi bỏ nội dung bất cập ở 2 thông tư liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật, quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu.

Hiện tại các cảng trên cả nước đang tồn đọng khoảng 24.180 container phế liệu nguyên liệu đầu vào sản xuất, tình trạng này khiến hàng loạt các doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn, tăng chí phí, thiếu nguyên liệu, thậm chí phải dừng sản xuất.

Vì vậy, vừa qua đã có chỉ đạo các bộ từ phía Thủ Tướng, ngành liên quan phải thay đổi phương thức kiểm tra về chất lượng phế liệu nhập khẩu. Nhằm mục đích kịp thời giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (TN-MT) trước ngày 15-2 phải ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.

 

Các nội dung này đang quy định tại Thông tư số 08 và Thông tư số 09 của Bộ TN-MT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Trước đó, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2019 kết quả kiểm tra tình trạng tồn đọng phế liệu tại cảng Hải Phòng và một số địa phương khác.

Từ kết quả kiểm tra, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng – tổ trưởng Tổ công tác đã đề nghị Thủ tướng yêu cầu các bộ TN-MT, Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan trong khi chờ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường cần kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Chính phủ thống nhất thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo hướng 13 đơn vị giám định độc lập được Bộ TN-MT chỉ định tổ chức giám định chất lượng nguyên liệu cũ nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu nhập khẩu. Các cơ quan hải quan phải tham gia vào quá trình kiểm tra, lấy mẫu để giám sát.

Các đơn vị này chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng các lô hàng nhập khẩu. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định, cơ quan hải quan thực hiện thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!