Home / Thư Giãn / Cưng à, em có biết thế nào mới là đàn ông thực sự không?

Cưng à, em có biết thế nào mới là đàn ông thực sự không?

Cưng à, em có biết thế nào mới là đàn ông thực sự không?

Cô vợ đỏ mặt:

– Em không biết!

Anh chồng nói khẽ:

– Người ta nói đàn ông thực sự thì mỗi tuần ít nhất một đêm không ngủ ở nhà. Em thấy thế nào?

Cô vợ nghe vậy liền dịu dàng nói:

– Cũng đúng, để một người đàn ông thực sự khác còn có chỗ ngủ qua đêm nữa chứ! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!