Home / LawKey / Có được cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm hay không?

Có được cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm hay không?

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà diện tích đất thực tế lớn hơn diện tích trong sổ đỏ thì có thể được cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm hay không? Quy định của pháp luật hiện nay quy định như thế nào về vấn đề này? Dưới đây là những tư vấn của một công ty tư vấn đầu tư uy tín. 

 

Các quy định theo Nghị định 102/2014/NĐ-CP 

Các hành vi của người sử dụng đất như lấn đất, chiếm đất đều bị xem là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Tùy từng trường hợp hành vi cụ thể mà người sử dụng đất có hành vi lấn đất, chiếm đất đều bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Trong đó:

– Lấn đất là việc hành vi người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

– Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền  thửa đất cho phép hoặc việc sử dụng đất do  thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được Nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mặt khác Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định như sau

Trường hợp người sử dụng đất có diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/07/2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Như vậy: Trường hợp người sử dụng đất có diện tích đất tăng thêm do lấn đất, chiếm đất thì có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó, Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng thì thực hiện xử lý như sau:

– Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;

– Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hi vọng bài viết đã giúp bạn hiểu thêm về vấn đề cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm. Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép của chúng tôi, vui lòng liên hệ. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!