Home / Thư Giãn / Chuyện thông minh – Trong đầu làm sao có nhiều nước như vậy

Chuyện thông minh – Trong đầu làm sao có nhiều nước như vậy

– Có một cái hố cực lớn, sâu khoảng mấy trăm mét. Mày nhảy xuống đó, rồi làm cách nào lên được?

Người kia đáp:

– Tao không cần gì khác, chỉ cần một cái kim, chích một lỗ trên đầu, đổ nước trong đầu ra, đổ đầy cái hố đó thì tao sẽ bơi lên được.

– Trong đầu làm sao có nhiều nước như vậy? – người hỏi ngạc nhiên. 

Người kia nhún vai:

– Trong đầu không có nhiều nước như vậy, thì sao tự dưng phải nhảy xuống cái hố sâu như thế hả?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!