Home / Thư Giãn / Chuyện người hàng xóm – Tý, cháu cầm tinh con gì

Chuyện người hàng xóm – Tý, cháu cầm tinh con gì

Vào nhà một người hàng xóm, bác hàng xóm liền hỏi Tý:

– Tý, cháu cầm tinh con gì?

Tý đáp:

– Con gà, con lợn, con bò ạ!

Bác hàng xóm ngạc nhiên:

– Tại sao cháu nói thế?

Tý trả lời:

– Dạ, vì khi xem chữ của cháu, cô giáo nói là cháu viết như gà bới. Khi tắm thì mẹ cháu bảo bẩn như con lợn. Khi xem sổ liên lạc của cháu thì bố bảo ngu như bò, nên cháu nghĩ là cháu cầm tinh ba con đấy bác ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!