Home / Thư Giãn / Câu chuyện tăng ca – Thế ông định xin một ngày đến hai lần à?

Câu chuyện tăng ca – Thế ông định xin một ngày đến hai lần à?

– Hình như ông quên vừa đến đây lúc sáng phải không?

Người ăn xin rối rít:

– Không, tôi nhớ chứ. Sáng nay, quý ngài tốt bụng đã cho tôi rất nhiều tiền và thức ăn.

Tom tiếp tục:

– Thế ông định xin một ngày đến hai lần à?

Người ăn xin gãi đầu cười:

– Bình thường thì không ạ. Nhưng hôm nay tôi tranh thủ tăng ca để vài hôm nữa về quê ăn Tết rồi không đi làm được. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!