Bài Viết Mới

Tìm hiểu phương pháp trị sổ mũi bằng bấm huyệt

Ba huyệt chính cần xác định để day ấn huyệt trị sổ mũi bao gồm huyệt ấn đường, hợp cốc và nghinh hương. Huyệt ấn đường: nằm giao giữa đường thẳng nối 2 đầu lông mày với đường chính trung. Day ấn vào huyệt này có tác dụng định thần chí, …

Read More »
error: Content is protected !!